Eelvoor '21 #1 - Arno uneaeg


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type

Arno ei taha isaga kooli jõuda alles siis, kui tunnid juba alanud on. Seega sätib ta endale hom?mikuks äratuskella helisema. Nüüd huvitab teda aga, kui mitu tundi ta magada saab. Kirjuta programm, mis Arnole ütleks, kui pikk on ta uneaeg.

Sisend

Sisendis on kaks rida, kummalgi üks arv. Sisendi esimesel real on täisarv lõigust \(20\) kuni \(23\) või lõigust \(0\) kuni \(3\): kellaeg, mil Arno magama läheb. Sisendi teisel real on täisarv lõigust \(5\) kuni \(10\): kellaeg, mil Arno äratuskell heliseb ja ta üles ajab. Kõik kellaajad on täistundides ja \(24\)-tunni formaadis.

Väljund

Väljastada täpselt üks arv: tundide arv Arno magamamineku kellaajast ülesärkamise kellaajani täisarvuna. Võib eeldada, et Arno magab igal ööl magamaminemisest ülestõusmise kellaajani ilma vahepeal üles ärkamata ja et ta ei maga üle \(24\) tunni järjest.

NB! Väljundisse ei tohi trükkida ühtegi muud sõna või sümbolit (st väljund peaks olema täpselt üks täisarv).

Näide

Sisend
23
7
Väljund
8

Comments

There are no comments at the moment.